Raštai
Doktrina ir Sandoros 22


22 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Mančesteryje, Niujorko valst., 1830 m. balandžio mėn. (History of the Church, 1:79–80). Šis apreiškimas Bažnyčiai duotas dėl to, kad kai kurie, krikštyti anksčiau, norėjo prisidėti prie Bažnyčios be pakartotino krikšto.

1 Krikštas yra naujoji ir nesibaigiančioji sandora; 2–4 Būtina, kad pakrikštytų įgaliotas asmuo.

1 Štai, aš sakau jums, kad šituo panaikinau visas senąsias sandoras; ir tai yra nauja ir nesibaigianti sandora, būtent ta, kuri buvo nuo pradžios.

2 Todėl nors žmogus būtų pakrikštytas šimtą kartų, iš to jam jokios naudos, nes jūs negalite įeiti pro ankštuosius vartus Mozės įstatymu ar savo negyvais darbais.

3 Nes būtent dėl jūsų negyvų darbų aš nurodžiau įsteigti man šią paskutinę sandorą ir šią bažnyčią, kaip senovės dienomis.

4 Todėl įeikite pro vartus, kaip aš įsakiau, ir nebandykite patarinėti savo Dievui. Amen.