Raštai
Doktrina ir Sandoros 106
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

106 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1834 m. lapkričio 25 d. (History of the Church, 2:170–171). Šis apreiškimas adresuotas Varenui A. Kauderiui, Oliverio Kauderio vyresniajam broliui.

1–3 Varenas A. Kauderis pašauktas tarnauti vietiniu pirmininkaujančiu pareigūnu; 4–5 Antrasis atėjimas šviesos vaikų neužklups kaip vagis; 6–8 Ištikimą tarnavimą Bažnyčioje seka dideli palaiminimai.

1 Tai yra mano valia, kad mano tarnas Varenas A. Kauderis būtų paskirtas ir įšventintas mano bažnyčios pirmininkaujančiu aukštuoju kunigu aFrydomo žemėje ir aplinkinėse srityse;

2 ir skelbtų mano nesibaigiančią evangeliją, ir pakeltų savo balsą, ir įspėtų žmones ne tik savo vietovėje, bet ir gretimose apygardose;

3 ir visą savo laiką pašvęstų šiam aukštam ir šventam mano dabar jam duodamam pašaukimui, stropiai aieškodamas dangaus bkaralystės ir jos teisumo, o visa kita, kas reikalinga, bus prie to pridėta; nes cdarbininkas vertas savo užmokesčio.

4 Ir dar, iš tiesų sakau jums: aartėja Viešpaties batėjimas ir jis užklumpa pasaulį, kaip cvagis naktį –

5 todėl susijuoskite strėnas, kad būtumėte ašviesos vaikai, ir ta diena jūsų bneužklups kaip vagis.

6 Ir dar, iš tiesų sakau jums: danguje buvo džiaugsmas, kai mano tarnas Varenas nusilenkė mano skeptrui ir atsiskyrė nuo žmonių gudrybių;

7 todėl palaimintas mano tarnas Varenas, nes aš jo pasigailėsiu; ir nepaisant jo širdies atuštybės, aš jį iškelsiu tiek, kiek jis nusižemins prieš mane.

8 Ir aš suteiksiu jam amalonę ir pasitikėjimą, kurių dėka jis stovės; ir jeigu jis išliks ištikimas liudytojas ir šviesa bažnyčiai, aš turiu paruošęs jam karūną savo Tėvo bbuveinėse. Būtent taip. Amen.