Raštai
Doktrina ir Sandoros 120


120 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. liepos 8 d. Jis apreiškia, kaip panaudoti apmokestinimu dešimtine surinktą turtą, minėtą ankstesniame apreiškime, 119 skyriuje (History of the Church, 3:44).

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats: Dabar atėjo laikas, kad panaudotų taryba, sudaryta iš mano Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros ir vyskupo bei jo tarybos, ir mano aukštosios tarybos; ir pagal mano paties balsą jiems, – sako Viešpats. Būtent taip. Amen.

      • T.y. dešimtine surinktą turtą.

Spausdinti