Raštai
Doktrina ir Sandoros 122
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

122 Skyrius

Viešpaties žodis pranašui Džozefui Smitui, kai šis kalėjo Liberčio kalėjime, Misūrio valst., 1839 m. kovo mėn. (History of the Church, 3:300–301).

1–4 Žemės pakraščiai teirausis apie Džozefo Smito vardą; 5–7 Visi jo pavojai ir kančios suteiks jam patirties ir išeis į gera; 8–9 Žmogaus Sūnus nusileido žemiau viso to.

1 Žemės pakraščiai teirausis apie tavo avardą, ir kvailiai tyčiosis iš tavęs, ir pragaras siautės prieš tave;

2 tuo tarpu tyraširdžiai ir išmintingi, ir kilnūs, ir dori nuolat ieškos apatarimo ir įgaliojimo, ir palaiminimų iš po tavo rankos.

3 Ir tavo žmonės niekada neatsigręš prieš tave dėl išdavikų liudijimo.

4 Ir tu būsi gerbiamas, nors jų įtaka įstums tave į bėdą bei už grotų ir sienų; ir tik trumpa aakimirka, ir dėl tavo teisumo tavo balsas tavo priešams bus baisesnis už įniršusį bliūtą; ir tavo Dievas stovės šalia tavęs per amžių amžius.

5 Jei esi pašauktas pereiti per suspaudimą; jei esi pavojuose tarp netikrų brolių; jei esi pavojuose tarp plėšikų; jei esi pavojuose sausumoje ar jūroje;

6 jei esi kaltinamas visokiausiais netikrais kaltinimais; jei tavo priešai puola tave; jeigu jie atplėšia tave nuo tavo tėvo ir motinos, ir brolių, ir seserų bendrijos; ir jei su ištrauktu kalaviju tavo priešai atplėšia tave nuo tavo žmonos ir tavo vaikų krūtinės, ir jei tavo vyresnysis sūnus, nors jam tik šešeri, įsitvers tavo apdarų ir sakys: Mano tėve, mano tėve, kodėl tu negali likti su mumis? O mano tėve, ką tie žmonės darys tau? – ir jei tada jis bus kalaviju nustumtas nuo tavęs, ir tu būsi nutemptas į kalėjimą, ir tavo priešai slankios aplink tave kaip avilkai avinėlio kraujo;

7 ir jei būsi įmestas į duobę ar į žmogžudžių rankas, ir tau bus paskelbtas mirties nuosprendis; jei būsi įmestas į agelmę; jei sukilusios bangos susitelks prieš tave; jei siautulingi vėjai atsigręš prieš tave; jei dangūs sutelks juodumą ir visos stichijos susijungs pastoti kelią; ir, galiausiai, jei patys bpragaro nasrai plačiai išsižios tavęs praryti, žinok, mano sūnau, kad visa tai suteiks tau cpatirties ir išeis tau į gera.

8 Žmogaus aSūnus bnusileido žemiau viso to. Argi tu didesnis už jį?

9 Todėl laikykis savo kelio, ir kunigystė aliks su tavimi; nes bribos jiems yra nustatytos, jie negali peržengti. Tavo cdienos yra žinomos, ir tavo metų nebus atskaičiuota mažiau; todėl dnebijok to, ką gali padaryti žmogus, nes Dievas bus su tavimi per amžių amžius.