Raštai
Doktrina ir Sandoros 37
Išnašos

Hide Footnotes

Tema

37 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:139). Čia pateiktas pirmas įsakymas dėl susirinkimo šiuo evangelijos laikotarpiu.

1–4 Šventieji šaukiami susirinkti Ohajyje.

1 Štai, aš sakau jums, jog man nereikalinga, kad jūs toliau averstumėte, iki keliausite į Ohają; ir tai dėl priešo ir jūsų labui.

2 Ir be to, sakau jums, kad jūs neišvyksite, kol nepaskelbsite mano evangelijos šiose srityse ir nesustiprinsite mano bažnyčios visur, kur ji yra, o ypač aKolzvilyje; nes štai jie meldžiasi man didžiai tikėdami.

3 Ir dar, aš duodu įsakymą bažnyčiai, jog man reikalinga, kad jie susirinktų aOhajyje, iki to laiko, kada sugrįš pas juos mano tarnas Oliveris Kauderis.

4 Štai, čia išmintis, ir tegul kiekvienas pats apasirenka, iki aš ateisiu. Būtent taip. Amen.