Raštai
Doktrina ir Sandoros 37


37 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui prie Fajeto, Niujorko valst., 1830 m. gruodžio mėn. (History of the Church, 1:139). Čia pateiktas pirmas įsakymas dėl susirinkimo šiuo evangelijos laikotarpiu.

1–4 Šventieji šaukiami susirinkti Ohajyje.

1 Štai, aš sakau jums, jog man nereikalinga, kad jūs toliau averstumėte, iki keliausite į Ohają; ir tai dėl priešo ir jūsų labui.

2 Ir be to, sakau jums, kad jūs neišvyksite, kol nepaskelbsite mano evangelijos šiose srityse ir nesustiprinsite mano bažnyčios visur, kur ji yra, o ypač aKolzvilyje; nes štai jie meldžiasi man didžiai tikėdami.

3 Ir dar, aš duodu įsakymą bažnyčiai, jog man reikalinga, kad jie susirinktų aOhajyje, iki to laiko, kada sugrįš pas juos mano tarnas Oliveris Kauderis.

4 Štai, čia išmintis, ir tegul kiekvienas pats apasirenka, iki aš ateisiu. Būtent taip. Amen.