Raštai
Doktrina ir Sandoros 83


83 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Independense, Misūrio valst., 1832 m. balandžio 30 d. (History of the Church, 1:269–270). Šis apreiškimas gautas, pranašui posėdžiaujant pasitarime su broliais.

1–4 Moterys ir vaikai turi teisę būti išlaikomi savo vyrų ir tėvų; 5–6 Našlės ir našlaičiai turi teisę būti išlaikomi Bažnyčios.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats, papildydamas bažnyčios įstatymus, susijusius su moterimis ir vaikais, priklausančiais bažnyčiai, kurie aneteko savo vyrų ar tėvų:

2 moterys turi ateisę būti išlaikomos savo vyrų, kol jie bus paimti; ir jeigu jos nėra prasižengėlės, jos turės bendrystę bažnyčioje.

3 O jeigu jos neištikimos, jos nebeturės bendrystės bažnyčioje; tačiau jos gali pasilikti savo paveldus pagal šalies įstatymus.

4 Visi avaikai turi teisę būti išlaikomi savo gimdytojų iki pilnametystės.

5 Ir po to, jie turi teisę kreiptis į bažnyčią, arba, kitais žodžiais, į Viešpaties asandėlį, jeigu jų tėvai neturi iš ko duoti jiems paveldus.

6 Ir sandėlis bus išlaikomas iš to, ką pašventė bažnyčia; ir anašlės bei našlaičiai bus aprūpinami, kaip ir bvargšai. Amen.