Raštai
Doktrina ir Sandoros 114


114 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Far Veste, Misūrio valst., 1838 m. balandžio 17 d. (History of the Church, 3:23).

1–2 Bažnytiniai postai, kuriuos užima neištikimi, bus atiduoti kitiems.

1 Iš tiesų taip sako Viešpats: Yra išmintinga mano tarnui Deividui V. Petenui kiek įmanoma greičiau sutvarkyti visus savo reikalus ir palikti savo prekybą, kad kitą pavasarį galėtų atlikti misiją man, drauge su kitais, netgi dvylika, įskaitant jį patį, kad liudytų apie mano vardą ir neštų gerąją naujieną visam pasauliui.

2 Nes iš tiesų taip sako Viešpats: Kiek tarp jūsų yra tokių, kurie išsižada mano vardo, tiek į jų avietą bus bpasodinti kiti ir jie perims jų vyskupavimą. Amen.