Raštai
Doktrina ir Sandoros 9


9 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Oliveriui Kauderiui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1829 balandžio mėn. (History of the Church, 1:37–38). Oliveris raginamas būti kantrus ir tuo tarpu pasitenkinti rašymu pagal vertėjo diktavimą vietoje to, kad bandytų versti.

1–6 Dar reikės išversti kitus senovinius metraščius; 7–14 Mormono Knyga verčiama per studijavimą ir dvasinį patvirtinimą.

1 Štai, aš sakau tau, mano sūnau: kadangi tu anevertei pagal tai, kaip norėjai iš manęs, ir vėl pradėjai braštininkauti mano tarnui Džozefui Smitui jaunesniajam, taip aš ir norėčiau, kad tęstum, kol baigsi šį metraštį, kurį jam patikėjau.

2 Ir tada, štai, aš turiu akitus bmetraščius ir duosiu tau galią padėti juos versti.

3 Būk kantrus, mano sūnau, nes tokia mano išmintis, ir nereikalinga, kad verstum šiuo metu.

4 Štai, darbas, kurį tu pašauktas daryti, yra raštininkauti mano tarnui Džozefui.

5 Ir štai, tą privilegiją aš paėmiau iš tavęs todėl, kad tu, pradėjęs versti, netęsei taip, kaip pradėjai.

6 aNemurmėk, mano sūnau, nes pagal savo išmintį aš taip su tavimi pasielgiau.

7 Štai, tu nesupratai; tu galvojai, kad aš ją tau duosiu, tau nesirūpinant niekuo kitu, kaip tik manęs prašyti.

8 Bet štai, aš sakau tau, jog tu turi aištirti tai savo protu; tada turi manęs bpaklausti, ar tai teisinga; ir jeigu tai teisinga, aš padarysiu, kad tavo cširdis tavyje ddegs; todėl tu epajusi, kad tai teisinga.

9 Bet jeigu tai bus neteisinga, tu tokių jausmų nepajusi, bet tave ištiks minčių asąstingis, dėl ko užmirši tai, kas neteisinga; todėl tu negali rašyti tai, kas šventa, jeigu tai tau neduota iš manęs.

10 Dabar, jeigu būtum tai žinojęs, tu būtum galėjęs aišversti; tačiau dabar nereikalinga, kad verstum.

11 Štai, tai buvo reikalinga, kai pradėjai; bet tu apabūgai, ir laikas praėjo, ir dabar tai nereikalinga;

12 nes argi tu nematai, kad aš esu davęs savo tarnui aDžozefui pakankamai stiprybės, kurios dėka tai sutvarkyta. Ir nė vieno iš jūsų aš nepasmerkiau.

13 Daryk tai, ką tau įsakiau, ir tu klestėsi. Būk ištikimas ir nepasiduok jokiai apagundai.

14 Ištikimai dirbk adarbą, kuriam tave bpašaukiau, ir nė plaukas nuo tavo galvos neprapuls, ir būsi ciškeltas paskutiniąją dieną. Amen.