Tutkimisen apuneuvoja
Nefi, Lehin poika


Nefi, Lehin poika

Mormonin kirjassa Lehin ja Sarian vanhurskas poika (1. Nefi 1:1–4; 2:5). Nefillä oli luja usko Jumalan sanaan (1. Nefi 3:7), ja hänestä tuli suuri profeetta, aikakirjan pitäjä ja kansansa johtaja.

Ensimmäinen Nefin kirja

Kirjan pääosassa (1. Nefi 1:1–18:8) käsitellään enimmäkseen profeetta Lehin ja hänen perheensä lähtöä Jerusalemista. He kulkivat hedelmättömien autiomaiden poikki, kunnes saapuivat meren rannalle. Kohdassa 1. Nefi 18:9–23 kerrotaan heidän merimatkastaan luvattuun maahan Herran käskyn mukaan, Lamanin ja Lemuelin kapinasta huolimatta. Luvuissa 19–22 kerrotaan, miksi Nefi piti aikakirjaa (1. Nefi 6; 19:18): jotta kaikki muistaisivat Herran, Lunastajansa. Hän lainasi Jesajan sanoja (1. Nefi 20–21) ja tulkitsi Jesajan sanoja toivoen, että kaikki tulisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanaan ja Lunastajanaan (1. Nefi 22:12).

Toinen Nefin kirja

Luvuissa 1–4 on Lehin viimeisiä opetuksia ja profetioita ennen kuolemaansa sekä hänen siunauksensa pojilleen ja heidän jälkeläisilleen. Luvussa 5 selitetään, miksi nefiläiset erosivat lamanilaisista. Nefiläiset rakensivat temppelin, opettivat Mooseksen lakia ja pitivät aikakirjoja. Luvuissa 6–10 on Nefin nuoremman veljen Jaakobin sanoja. Jaakob kertasi Juudan historiaa ja profetoi Messiaasta osittain Jesajan kirjoituksia lainaten. Luvuissa 11–33 on Nefin todistus Kristuksesta, Jaakobin todistus, profetioita viimeisistä ajoista ja useita lukuja Jesajan kirjasta Vanhasta testamentista.

Nefin levyt