Tutkimisen apuneuvoja
Soram, soramilaiset


Soram, soramilaiset

Mormonin kirjassa Labanin palvelija, joka liittyi Nefiin ja Lehiin ja lähti luvattuun maahan (1. Nefi 4:31–38). Lehi antoi Soramille siunauksen tämän uskollisuuden tähden, samalla kun hän antoi siunauksen omille pojillensa (2. Nefi 1:30–32). Soramin jälkeläisiä kutsuttiin soramilaisiksi (MK Jaak. 1:13).