Tutkimisen apuneuvoja
Korinttilaiskirjeet


Korinttilaiskirjeet

Kaksi kirjaa Uudessa testamentissa. Paavali kirjoitti nämä kirjeet Korintin pyhille oikaistakseen heidän keskuudessaan vallinneen epäjärjestyksen. Korinttilaisten yhteiskunta oli siveetön ja jumalaton.

Ensimmäinen korinttilaiskirje

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys ja kehotus pyhille olla yhtä. Luvuissa 2–6 Korintin pyhiä ojennetaan heidän vioistaan. Luvuissa 7–12 Paavali vastaa eräisiin kysymyksiin. Luvuissa 13–15 puhutaan rakkaudesta, Hengen lahjoista ja ylösnousemuksesta. Luvussa 16 on Paavalin neuvo pysyä uskossa vahvana.

Toinen korinttilaiskirje

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys ja lohdutuksen sanoma. Luvussa 2 on henkilökohtaisia neuvoja Titukselle. Luvuissa 3–7 käsitellään evankeliumin voimaa pyhien ja heidän johtajiensa elämässä. Luvuissa 8 ja 9 pyhiä neuvotaan auttamaan köyhiä iloisin mielin. Luvuissa 10–12 puolustetaan Paavalin omaa asemaa apostolina. Luvussa 13 neuvotaan ottamaan kehotukset vastaan.