Tutkimisen apuneuvoja
Näkijä


Näkijä

Henkilö, jonka Jumala on valtuuttanut näkemään hengellisillä silmillä sellaista, minkä Jumala on kätkenyt maailmalta (Moos. 6:35–38). Näkijä on ilmoituksensaaja ja profeetta (Moosia 8:13–16). Ammon opetti Mormonin kirjassa, että ainoastaan näkijä voi käyttää erityisiä kääntäjiä eli urimia ja tummimia (Moosia 8:13; 28:16). Näkijä tuntee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Muinoin profeettaa sanottiin usein näkijäksi (1. Sam. 9:9; 2. Sam. 24:11).

Joseph Smith on myöhempien aikojen suuri näkijä (OL 21:1; 135:3). Myös ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista neuvoston jäsenet hyväksytään profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.