Tutkimisen apuneuvoja
Kirkastuminen


Kirkastuminen

Ihmisen ulkomuodon ja olemuksen väliaikainen muutos korkeammalle hengelliselle tasolle, niin että hän voi kestää taivaallisten olentojen kirkkauden heidän luonaan.

Kristuksen kirkastuminen

Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Herran kirkastumisen edessään. Vapahtaja oli aikaisemmin luvannut, että Pietari saisi taivaan valtakunnan avaimet (Matt. 16:13–19; 17:1–9; Mark. 9:2–10; Luuk. 9:28–36; 2. Piet. 1:16–18). Tämän tärkeän tapahtuman aikana Vapahtaja, Mooses ja Elia(s) antoivat luvatut pappeuden avaimet Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Näiden pappeuden avaimien myötä apostoleilla oli valta jatkaa valtakunnan työtä Jeesuksen taivaaseennousemisen jälkeen.

Joseph Smith opetti, että myös Pietari, Jaakob ja Johannes kirkastettiin Kirkastusvuorella. He näkivät näyssä maan sen tulevassa kirkastetussa tilassa (OL 63:20–21). He näkivät Mooseksen ja Elian, kaksi muutettua olentoa, ja kuulivat Isän äänen. Isä sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” (Matt. 17:5.)

Kirkastetut olennot