Tutkimisen apuneuvoja
Lamanilaiset


Lamanilaiset

Mormonin kirjassa kansa, josta monet olivat Lehin vanhimman pojan Lamanin jälkeläisiä. He uskoivat, että Nefi ja hänen jälkeläisensä olivat tehneet heille vääryyttä (Moosia 10:11–17). Sen seurauksena he kapinoivat nefiläisiä vastaan ja hylkäsivät usein evankeliumin opetukset. Vähän ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää lamanilaiset kuitenkin hyväksyivät evankeliumin ja olivat nefiläisiä vanhurskaampia (Hel. 6:34–36). Kaksisataa vuotta sen jälkeen kun Kristus oli käynyt Amerikan mantereella, sekä lamanilaisista että nefiläisistä tuli jumalattomia ja he alkoivat sotia toisiaan vastaan. Noin vuonna 400 jKr. lamanilaiset hävittivät täydellisesti nefiläiskansakunnan.