Tutkimisen apuneuvoja
Vaarna


Vaarna

Yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon organisaatio- ja hallintoyksiköistä. Vaarna koostuu joukosta vaarna- ja lähetysseurakuntia. Sillä on yleensä maantieteelliset rajat, ja se mukautuu kohdassa Jes. 54:2 (vuoden 1933 suomennos) mainittuun vertauskuvaan teltasta: ”Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi.” Jokainen Siionin vaarna pitää pystyssä ja tukee kirkkoa, samoin kuin vaarnat pitävät pystyssä telttaa tai telttamajaa. Vaarna on kokoamispaikka hajallaan olevan Israelin jäännöksille (OL 82:13–14; 101:17–21).