Tutkimisen apuneuvoja
Oikeudenmukaisuus


Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuuden mukaan vanhurskaista ajatuksista ja teoista seuraa siunauksia ja synneistä, joista ei ole tehty parannusta, koituu rangaistus. Oikeudenmukaisuuden laki on iankaikkinen ja vaatii rangaistusta joka kerta, kun jotakin Jumalan lakia rikotaan (Alma 42:13–24). Synnintekijän täytyy maksaa rangaistus, ellei hän tee parannusta (Moosia 2:38–39; OL 19:17). Jos hän tekee parannuksen, Vapahtaja armossaan maksaa rangaistuksen sovituksen kautta (Alma 34:16).