Tutkimisen apuneuvoja
Sakarja


Sakarja

Vanhan testamentin profeetta, joka profetoi noin vuonna 520 eKr. Hän eli samaan aikaan kuin profeetta Haggai (Esra 5:1; 6:14).

Sakarjan kirja

Sakarjan kirja tunnetaan Kristuksen kuolevaisuudessa tekemään palvelutyöhön ja toiseen tulemiseen liittyvistä profetioista (Sak. 9:9; 11:12–13; 12:10; 13:6). Luvuissa 1–8 on sarja näkyjä Jumalan kansan tulevaisuudesta. Luvuissa 9–14 on näkyjä Messiaasta, viimeisistä ajoista, Israelin kokoamisesta, viimeisestä suuresta sodasta ja toisesta tulemisesta.