Tutkimisen apuneuvoja
Assyria


Assyria

Muinainen valtakunta, joka kilpailijansa Babylonian kanssa hallitsi suurta osaa muinaisesta Syyriasta ja Palestiinasta suurimman osan Vanhan testamentin ajasta. Vaikka Assyria oli mahtava valtakunta 1100-luvun puolivälistä eKr. aina 600-luvun loppupuolelle eKr. asti, se ei pystynyt milloinkaan luomaan vakaata poliittista rakennelmaa. Assyrialaiset hallitsivat kauhulla musertaen vihollisensa tulella ja miekalla tai heikentäen heitä siirtämällä suuria väestönosia valtakuntansa muihin osiin. Assyrian vallan alaisuuteen joutuneet ihmiset taistelivat jatkuvasti sitä vastaan. (Ks. 2. Kun. 18–19; 2. Aik. 32; Jes. 7:17–20; 10; 19; 37.)