Tutkimisen apuneuvoja
Vanhemmat


Vanhemmat

Isä ja äiti. Kelvollinen mies ja vaimo, joiden avioliitto on sinetöity asianmukaisesti Jumalan temppelissä, voivat toteuttaa tehtäväänsä vanhempina kautta iankaikkisuuden. ”Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin” (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, marraskuu 2010, s. 129).

Tulosta