Tutkimisen apuneuvoja
Filippiläiskirje


Filippiläiskirje

Uudessa testamentissa Paavalin kirje Filippin pyhille hänen ollessaan ensimmäistä kertaa vankina Roomassa.

Luvussa 1 on Paavalin tervehdys ja hänen ohjeitaan ykseydestä, nöyryydestä ja kestävyydestä. Luvussa 2 tähdennetään, että kaikkien on polvistuttava Kristuksen edessä ja että jokaisen on tehtävä työtä pelastuakseen. Luvussa 3 Paavali selittää, että hän on uhrannut kaiken Kristuksen tähden. Luvussa 4 Paavali kiittää Filippin pyhiä heidän lahjastaan.