Sisar
    Footnotes

    Sisar

    Taivaallisen Isämme lapsina kaikki miehet ja naiset ovat hengeltään veljiä ja sisaria. Naispuolisia kirkon jäseniä ja ystäviä puhutellaan kirkossa usein sisariksi.