Tutkimisen apuneuvoja
Elisa


Elisa

Vanhassa testamentissa Israelin pohjoisen valtakunnan profeetta ja monen tuon maan kuninkaan uskottu neuvonantaja.

Elisalla oli lempeä ja rakastettava luonteenlaatu vailla sitä palavaa intoa, josta hänen opettajansa Elia tunnettiin. Hänen huomattavat ihmeensä (2. Kun. 2–5; 8) todistavat, että hän todella sai Elian voiman, kun hänestä tuli profeetta Elian seuraaja (2. Kun. 2:9–12). Hän esimerkiksi teki terveeksi huonon lähteen veden, jakoi kahtia Jordanin vedet, moninkertaisti lesken öljyn, herätti pojan kuolleista, paransi spitaalisen miehen, sai rautaisen kirveen kellumaan ja sumensi syyrialaisten silmät (2. Kun. 2–6). Hänen palvelutyönsä kesti yli viisikymmentä vuotta Joramin, Jehun, Joahasin ja Joasin hallituskausina.