Tutkimisen apuneuvoja
Neljäs Mooseksen kirja


Neljäs Mooseksen kirja

Kirja Vanhassa testamentissa, toiselta nimeltä Numeri, Mooseksen kirjoittama. Neljännessä Mooseksen kirjassa on kertomus Israelin matkasta Siinainvuorelta Moabin tasangolle Kanaaninmaan rajoille. Yksi sen tärkeistä opetuksista on, että Jumalan kansan täytyy vaeltaa uskossa turvaten hänen lupauksiinsa, mikäli se aikoo menestyä jatkuvasti. Siinä kerrotaan, kuinka Jumala rankaisi Israelia tottelemattomuudesta, ja annetaan tietoja israelilaisten laeista. Nimi Numeri tulee väenlaskun numerotietojen huomiota kiinnittävästä esittämisestä (4. Moos. 1–2; 26).

Luvuissa 1–10 kerrotaan israelilaisten Siinailta lähdön valmisteluista. Luvuissa 11–14 kuvataan itse vaellusta sekä tiedustelijoiden lähettämistä Kanaaninmaahan ja kerrotaan, että Israel kieltäytyi menemästä luvattuun maahan. Luvuissa 15–19 kerrotaan eri laeista ja historiallisista tapahtumista. Luvuissa 20–36 kerrotaan kansan viimeisestä vuodesta autiomaassa.