Tutkimisen apuneuvoja
Telttamaja


Telttamaja

Herran huone, israelilaisten jumalanpalveluksen keskus autiomaavaelluksen aikana Egyptistä lähdön jälkeen. Telttamaja eli pyhäkköteltta oli itse asiassa siirrettävä temppeli, joka voitiin purkaa osiin ja koota uudestaan. Israelin lapset käyttivät telttamajaa kunnes rakensivat Salomon temppelin (OL 124:38).

Jumala ilmoitti telttamajan mallin Moosekselle (2. Moos. 26–27), ja Israelin lapset rakensivat sen tämän mallin mukaan (2. Moos. 35–40). Kun telttamaja oli valmis, pilvi peitti sen ja Herran kirkkaus täytti sen (2. Moos. 40:33–34). Pilvi oli merkki Jumalan läsnäolosta. Yöllä se näytti tulelta. Kun pilvi pysyi telttamajan päällä, Israelin lapset pysyivät leirissä. Kun se liikkui, he liikkuivat sen mukana (2. Moos. 40:36–38; 4. Moos. 9:17–18). Israelin lapset kuljettivat telttamajaa mukanaan autiomaavaelluksensa aikana ja valloittaessaan Kanaaninmaata. Sen valloituksen jälkeen telttamaja sijoitettiin Siloon, Herran valitsemaan paikkaan (Joos. 18:1). Sen jälkeen kun Israelin lapset rakensivat Salomon temppelin, telttamaja katosi kokonaan historiasta.

Herra ja Jesaja käyttivät telttamajaa Siionin ja Jerusalemin kaupunkien vertauskuvana Herran toisen tulemisen aikaan (Jes. 33:20; Moos. 7:62).