Pelko
    Footnotes

    Pelko

    Pelko voi merkitä kahta asiaa: 1) Jumalan pelkoa, joka tarkoittaa Jumalan kunnioittamista ja hänen käskyjensä noudattamista 2) ihmisten, kuolemanvaaran, kivun ja pahuuden pelkoa.

    Jumalan pelko

    Ihmisten pelko