Tutkimisen apuneuvoja
Pelko


Pelko

Pelko voi merkitä kahta asiaa: 1) Jumalan pelkoa, joka tarkoittaa Jumalan kunnioittamista ja hänen käskyjensä noudattamista 2) ihmisten, kuolemanvaaran, kivun ja pahuuden pelkoa.

Jumalan pelko

Ihmisten pelko