Tutkimisen apuneuvoja
Vertaus


Vertaus

Yksinkertainen kertomus, jonka avulla havainnollistetaan ja opetetaan jotakin hengellistä totuutta tai periaatetta. Jotakin tavanomaista asiaa tai tapahtumaa verrataan johonkin totuuteen. Vertaukseen sisältyvä merkitys tai sanoma jää usein piiloon kuulijoilta, jotka eivät ole valmistautuneet hengellisesti sen vastaanottamiseen (Matt. 13:10–17).

Jeesus opetti usein vertauksin. Katso luetteloa hänen tärkeimmistä vertauksistaan liitteen kohdasta Evankeliumiharmonia.