Tutkimisen apuneuvoja
Jeesus Kristus


Jeesus Kristus

Kristus (kreikkaa) ja Messias (arameaa) merkitsevät ’Voideltu’. Jeesus Kristus on Isän Esikoinen hengessä (Hepr. 1:6; OL 93:21). Hän on Isän Ainosyntyinen lihassa (Joh. 1:14; 3:16). Hän on Jehova (OL 110:3–4), ja hänet asetettiin suureen kutsumukseensa ennen maailman luomista. Isän johdolla Jeesus loi maan ja kaiken, mitä siinä on (Joh. 1:3, 14; Moos. 1:31–33). Syntyi Marialle Betlehemissä, eli synnittömästi ja sovitti täydellisesti kaikkien ihmisten synnit vuodattamalla verensä ja antamalla henkensä ristillä (Matt. 2:1; 1. Nefi 11:13–33; 3. Nefi 27:13–16; OL 76:40–42). Hän nousi kuolleista varmistaen siten ylösnousemuksen lopulta koko ihmiskunnalle. Jeesuksen sovituksen ja ylösnousemuksen kautta ne, jotka tekevät parannuksen synneistään ja noudattavat Jumalan käskyjä, voivat elää iankaikkisesti Jeesuksen ja Isän luona (2. Nefi 9:10–12; 21–22; OL 76:50–53, 62).

Jeesus Kristus on suurin olento, joka koskaan on syntynyt tämän maan päällä. Hänen elämänsä on täydellinen esimerkki siitä, kuinka koko ihmiskunnan tulisi elää. Kaikki rukoukset tulisi lausua, siunaukset antaa ja pappeustoimitukset suorittaa hänen nimessään. Hän on herrojen Herra, kuninkaiden Kuningas, Luoja, Vapahtaja ja koko maan Jumala.

Jeesus Kristus tulee takaisin voimassa ja kirkkaudessa hallitsemaan maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Viimeisenä päivänä hän tuomitsee koko ihmiskunnan (Alma 11:40–41; JS–M 1).

Jeesuksen elämän tapahtumat (aikajärjestyksessä)

Jeesuksen Kristuksen esimerkki

Jeesuksen Kristuksen kirkkaus

Jeesuksen Kristuksen nimen päällemme ottaminen

Kirkon pää

Kristuksen ilmestymiset kuolemansa jälkeen

Kristuksen kuolevaisuutta edeltävä olemassaolo

Kristuksen tuhatvuotinen hallituskausi

Profetioita Jeesuksen Kristuksen syntymästä ja kuolemasta

Todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta

Tuomari

Valtuus

Vertauskuvia Kristuksesta

Tulosta