Tutkimisen apuneuvoja
Vertauskuvallisuus


Vertauskuvallisuus

Jonkin käyttämistä jonkin toisen vertauskuvana. Pyhissä kirjoituksissa jotakin tavanomaista asiaa tai tapahtumaa käytetään vertauskuvana jostakin evankeliumin periaatteesta tai opetuksesta. Esimerkiksi Mormonin kirjan profeetta Alma käytti siementä Jumalan sanan vertauskuvana (Alma 32).

Profeetat käyttävät kaikkialla pyhissä kirjoituksissa vertauskuvallisuutta opettaessaan Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä vertauskuvallisuus ilmenee esimerkiksi seremonioissa ja toimituksissa (Moos. 6:63), uhreissa (Hepr. 9:11–15; Moos. 5:7–8), sakramentissa (JSR Mark. 14:20–24 [Liiteosa]; Luuk. 22:13–20) ja kasteessa (Room. 6:1–6; OL 128:12–13). Monet raamatulliset nimet ovat vertauskuvallisia. Vanhan testamentin kuvaama pyhäkköteltassa toimitettu seremonia ja Mooseksen laki kuvasivat iankaikkisia totuuksia (Hepr. 8–10; Moosia 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Katso muita esimerkkejä kohdista Matt. 5:13–16; Joh. 3:14–15; MK Jaak. 4:5; Alma 37:38–45.