Tutkimisen apuneuvoja
Erottaminen tehtävään


Erottaminen tehtävään

Pyhiin tarkoituksiin valitseminen ja pyhittäminen. Tehtävään erottaminen tarkoittaa tiettyyn kirkko-organisaation virkaan asettamista sellaisen henkilön kätten päällepanemisella, jolla on oikea valtuus. Ainoastaan pappeuskoorumien johtajat saavat avaimet, kun heidät erotetaan tehtävään. Muihin kuin koorumien johtajien tehtäviin erotettavat henkilöt voivat saada pappeuden siunauksen, mutta sen yhteydessä ei anneta avaimia.