Tutkimisen apuneuvoja
Loot


Loot

Vanhassa testamentissa Haranin poika ja Abrahamin veljenpoika (1. Moos. 11:27, 31; Abr. 2:4). Haran kuoli Urissa vallinneen nälänhädän aikana (Abr. 2:1). Loot lähti Urista Abrahamin ja Saaran kanssa ja meni heidän mukanaan Kanaaniin (1. Moos. 12:4–5). Loot asettui Sodomaan. Herra lähetti sanansaattajia varoittamaan Lootia, että tämä pakenisi Sodomasta, ennen kuin Herra hävittäisi sen sen asukkaiden jumalattomuuden vuoksi (1. Moos. 13:8–13; 19:1, 13, 15). Pakomatkalla Lootin vaimo katsoi taaksepäin tuhoa kohti ja muuttui suolapatsaaksi (1. Moos. 19:26). Uudessa testamentissa on viittauksia Lootiin (Luuk. 17:29; 2. Piet. 2:6–7). Hänen elämäänsä Abrahamista eroamisensa jälkeen kuvataan Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 13, 14 ja 19.