Tutkimisen apuneuvoja
Partridge, Edward


Partridge, Edward

Jäsen ja johtaja kirkossa varhain sen palauttamisen jälkeen nykyaikana. Edward Partridge oli kirkon ensimmäinen piispa (OL 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).