Tutkimisen apuneuvoja
Pappi, Aaronin pappeus


Pappi, Aaronin pappeus

Aaronin pappeuden virka. Muinoin leeviläisen pappeuden korkein virka oli vain Aaronilla ja hänen jälkeläisillään. Kun Kristus täytti Mooseksen lain, tämä rajoitus poistettiin.