Tutkimisen apuneuvoja
Galatalaiskirje


Galatalaiskirje

Kirja Uudessa testamentissa. Alun perin kirje, jonka apostoli Paavali kirjoitti Galatiassa asuville pyhille. Tämän kirjeen aiheena on, että todellinen vapaus voidaan löytää vain elämällä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Jos pyhät omaksuisivat Mooseksen lain noudattamista vaativien juutalaiskristittyjen opetukset, he rajoittaisivat sitä vapautta, jonka he olivat löytäneet Kristuksessa, tai hävittäisivät sen. Paavali vahvistaa kirjeessä oman apostolinasemansa, selittää oppia vanhurskaaksi tulemisesta uskon kautta ja vakuuttaa hengellisen uskonnon arvoa.

Luvuissa 1 ja 2 Paavali pahoittelee saamaansa tietoa luopumuksesta galatalaisten keskuudessa ja selventää asemaansa apostolien joukossa. Luvuissa 3 ja 4 selitetään oppia uskosta ja teoista. Luvuissa 5 ja 6 on saarna uskon opin käytännön tuloksista.