Tutkimisen apuneuvoja
Pratt, Parley Parker


Pratt, Parley Parker

Orson Prattin vanhempi veli ja yksi ensimmäisistä kahdestatoista apostolista, jotka kutsuttiin kirkon palauttamisen jälkeen nykyaikana (OL 124:128–129). Parley Pratt kutsuttiin ensimmäiselle monesta lähetysmatkasta, kun Herra antoi hänelle ilmoituksen Joseph Smithin kautta lokakuussa 1830 (OL 32; 50:37).

Tulosta