Tutkimisen apuneuvoja
Juudas


Juudas

Uudessa testamentissa yksi Jeesuksen veljistä ja luultavasti Juudaksen kirjeen kirjoittaja (Matt. 13:55; Juud. 1:1).

Juudaksen kirje

Kirje, jonka Juudas kirjoitti eräille uskossaan heikkeneville pyhille. Heidän uskonsa oli heikentynyt heidän keskuudessaan olleiden kristityiksi tunnustautuneiden vuoksi, jotka kuitenkin harjoittivat siveettömiä pakanallisia menoja ja väittivät, ettei heidän tarvinnut noudattaa siveyslakia. Juudas toivoi saavansa pyhät herätetyiksi ymmärtämään hengellisen vaaran ja voivansa kannustaa heitä pysymään uskollisina.

Juudaksen kirjeen merkittäviä kohtia ovat jae 6, jossa kerrotaan sodasta taivaassa sekä Lusiferin ja hänen enkeliensä karkottamisesta tuosta kuolevaisuutta edeltävästä tilasta (Abr. 3:26–28), sekä jakeet 14 ja 15, joissa lainataan Henokin profetiaa.