Tutkimisen apuneuvoja
Helaman, Helamanin poika


Helaman, Helamanin poika

Mormonin kirjassa profeetta ja aikakirjanpitäjä, joka opetti nefiläiskansaa. Hän oli Alma nuoremman pojanpoika ja sen Nefin isä, jolle annettiin valta kaikkiin luonnonvoimiin. Helaman kirjoitti Helamanin kirjan yhdessä poikansa Nefin kanssa.

Helamanin kirja

Luvuissa 1–2 kuvataan suurten poliittisten vaikeuksien aikaa. Luvuissa 3–4 kerrotaan, että Helaman ja nefiläisten sotajoukkojen ylin päällikkö Moroniha saavuttivat viimeinkin rauhan joksikin aikaa. Mutta näistä hyvistä johtajista huolimatta kansa kävi yhä jumalattomammaksi. Kohdassa Hel. 5:1–6:14 Nefi luopuu tuomarinistuimesta, kuten hänen isoisänsä Almakin oli tehnyt, opettaakseen kansaa. Kansa teki parannuksen joksikin aikaa. Kohdassa Hel. 6:15–12:26 kansa kuitenkin käy jumalattomaksi. Viimeisissä luvuissa 13–16 on merkittävä kertomus profeetasta nimeltä Samuel Lamanilainen, joka ennusti Vapahtajan syntymästä ja ristiinnaulitsemisesta ja näihin tapahtumiin liittyvistä merkeistä.