Tutkimisen apuneuvoja
Presidentti


Presidentti

Kirkon johtajan virkanimi. Kirkon presidentti on profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja (OL 21:1; 107:91–92), ja kirkon jäsenten tulee kutsua kirkon profeettaa ”presidentiksi” (OL 107:65). Hän on maan päällä ainoa henkilö, jolla on valtuus käyttää kaikkia pappeuden avaimia.