Tutkimisen apuneuvoja
Urim ja tummim


Urim ja tummim

Jumalan valmistamat välineet, joiden avulla ihminen voi saada ilmoitusta ja kääntää kieliä. Nämä heprean sanat merkitsevät ’valot ja täydellisyydet’. Urimissa ja tummimissa on kaksi kiveä, jotka on kiinnitetty hopeakehyksiin, ja niitä käytettiin joskus rintakilven kanssa (OL 17:1; JS–H 1:35, 42, 52). Tästä maasta sen pyhitetyssä ja kuolemattomassa tilassa tulee suuri urim ja tummim (OL 130:6–9).