Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 11


Luku 11

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta hänen veljelleen Hyrum Smithille Harmonyssa Pennsylvaniassa toukokuussa 1829. Tämä ilmoitus saatiin urimin ja tummimin kautta vastauksena Josephin anomiseen ja kysymykseen. Joseph Smithin historiassa esitetään, että tämä ilmoitus saatiin Aaronin pappeuden palauttamisen jälkeen.

1–6 Viinitarhan työmiehet pelastuvat. 7–14 Tavoittele viisautta, huuda parannusta, turvaa Henkeen. 15–22 Pidä käskyt ja tutki Herran sanaa. 23–27 Älä kiellä ilmoituksen ja profetian henkeä. 28–30 Niistä, jotka ottavat vastaan Kristuksen, tulee Jumalan lapsia.

1 aSuuri ja ihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislasten keskuudessa.

2 Katso, minä olen Jumala; ota avarteen minun bsanani, joka on elävä ja cväkevä, dterävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa sekä nivelet että ytimen; ota sen tähden varteen minun sanani.

3 Katso, vainio on jo avaalennut korjattavaksi; sen tähden se, joka haluaa korjata satoa, pankoon sirppinsä työhön kaikin voimin ja korjatkoon satoa niin kauan kuin päivä kestää, jotta bkokoaisi sielullensa cikuisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.

4 Niin, jokainen, joka panee asirppinsä työhön ja korjaa satoa, on Jumalan kutsuma.

5 Sen tähden, jos sinä apyydät minulta, sinä saat; jos sinä kolkutat, sinulle avataan.

6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja pyri tuomaan esiin aSiion ja vahvistamaan sen asiaa.

7 Älä etsi arikkauksia vaan bviisautta; ja katso, Jumalan salaisuudet paljastetaan sinulle, ja silloin sinut tehdään rikkaaksi. Katso, se, jolla on iankaikkinen elämä, on rikas.

8 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Niin kuin sinä minulta haluat, niin sinulle tapahtuu; ja jos sinä haluat, sinä saat olla välikappaleena paljon hyvän tekemiseksi tämän sukupolven aikana.

9 Älä aopeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin bparannusta. Pidä minun käskyni ja auta minun työni esiin tuomisessa minun käskyjeni cmukaan, niin sinua siunataan.

10 Katso, sinulla on alahja, tai sinä saat lahjan, jos pyydät minulta uskossa, bvilpittömin sydämin, uskoen Jeesuksen Kristuksen voimaan eli minun voimaani, joka puhun sinulle.

11 Sillä katso, minä puhun; katso, minä olen avalo, joka loistaa pimeydessä, ja bvoimallani minä annan nämä sanat sinulle.

12 Ja nyt, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: aTurvaa siihen bHenkeen, joka johdattaa tekemään hyvää – niin, tekemään sitä, mikä on oikein, cvaeltamaan dnöyrästi, etuomitsemaan vanhurskaasti; ja tämä on minun Henkeni.

13 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä annan sinulle Hengestäni, joka avalaisee bmielesi ja joka täyttää sielusi cilolla;

14 ja silloin sinä tiedät, eli tämän kautta sinä saat tietää, kaikki asiat, jotka haluat minulta ja jotka kuuluvat avanhurskauden asioihin, uskossa uskoen minuun, että saat.

15 Katso, minä annan sinulle käskyn, ettei sinun pidä luulla, että sinut on kutsuttu saarnaamaan, ennen kuin sinut akutsutaan.

16 Odota vielä vähän aikaa, kunnes saat minun sanani, minun akallioni, minun kirkkoni ja minun evankeliumini, jotta voit tuntea minun oppini varmasti.

17 Ja silloin, katso, sinulle tapahtuu toiveidesi mukaan, aivan niin, uskosi mukaan.

18 Pidä minun käskyni; ole hiljaa; ano minun Hengeltäni;

19 niin, apysy minussa koko sydämestäsi, jotta voit auttaa sen valoon tuomisessa, mistä on puhuttu – niin, minun kirjani käännöksen; ole kärsivällinen, kunnes saat sen valmiiksi.

20 Katso, tämä on sinun työsi: apitää minun käskyni, niin, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi.

21 Älä pyri julistamaan minun sanaani, vaan pyri ensiksi asaamaan minun sanani, niin silloin kielesi kirpoaa; silloin, jos tahdot, sinä saat minun Henkeni ja minun sanani, niin, Jumalan voiman saada ihmiset vakuuttuneiksi.

22 Mutta ole nyt hiljaa; tutki aminun sanaani, joka on mennyt ihmislasten keskuuteen, ja btutki myös cminun sanaani, joka tulee julki ihmislasten keskuudessa, eli sitä, mitä nyt käännetään, niin, kunnes olet saanut kaiken, mitä minä dsuon ihmislapsille tämän sukupolven aikana, niin sitten annetaan kaikki sen lisäksi.

23 Katso, sinä olet aHyrum, minun poikani; betsi Jumalan valtakuntaa, niin kaikki annetaan sen mukaan kuin on oikein.

24 aRakenna minun kalliolleni, joka on minun bevankeliumini;

25 älä kiellä ailmoituksen henkeä äläkä bprofetian henkeä, sillä voi sitä, joka nämä kieltää.

26 aVaali sen tähden sanaa sydämessäsi siihen aikaan asti, jolloin on minun viisauteni mukaista, että sinä lähdet.

27 Katso, minä puhun kaikille, joilla on hyvää tahtoa ja jotka ovat apanneet sirppinsä työhön korjatakseen satoa.

28 Katso, minä olen aJeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä olen maailman elämä ja bvalo.

29 Minä olen se sama, joka tuli omiensa luo, eivätkä minun omani ottaneet minua vastaan;

30 mutta totisesti, totisesti minä sanon teille, että kaikille, jotka ottavat minut vastaan, minä annan avoiman tulla Jumalan blapsiksi, nimittäin niille, jotka uskovat minun nimeeni. Aamen.