Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 71


Luku 71

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Hiramissa Ohiossa 1. joulukuuta 1831. Profeetta oli jatkanut Raamatun kääntämistä Sidney Rigdon kirjurinaan, kunnes tämä ilmoitus saatiin, jolloin työ pantiin väliaikaisesti syrjään, niin että he kykenivät täyttämään tässä annetut ohjeet. Veljien oli määrä lähteä maailmaan saarnaamaan niiden epäystävällisten tunteiden hälventämiseksi, joita oli ilmennyt kirkkoa vastaan seurauksena luopio Ezra Boothin kirjoittamien kirjeiden julkaisemisesta.

1–4 Joseph Smith ja Sidney Rigdon lähetetään maailmaan julistamaan evankeliumia. 5–11 Pyhien viholliset tullaan saattamaan häpeään.

1 Katso, näin sanoo Herra teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja aSidney Rigdon, että aika on totisesti tullut, jolloin minusta on välttämätöntä ja tarpeen, että te avaatte suunne bjulistamaan minun evankeliumiani, valtakunnan asioita, ja selitätte kirjoituksista sen csalaisuuksia sen Hengen ja voiman määrän mukaan, joka teille annetaan, niin kuin minä tahdon.

2 Totisesti minä sanon teille: Julistakaa maailmalle ympäröivillä seuduilla sekä kirkossa jonkin aikaa, kunnes se ilmaistaan teille.

3 Totisesti tämä on joksikin aikaa tehtävä, jonka minä annan teille.

4 Tehkää siis työtä minun viinitarhassani. Kutsukaa maan asukkaita ja todistakaa ja valmistakaa tie käskyille ja ilmoituksille, jotka ovat tuleva.

5 Nyt, katso, tämä on viisasta; lukija aymmärtäköön ja ottakoon myös bvastaan;

6 sillä sille, joka ottaa sen vastaan, annetaan ayltäkyllin, vieläpä voimaa.

7 Ja nyt, saattakaa vihollisenne ahäpeään; kutsukaa heitä bkohtaamaan teidät sekä julkisesti että yksityisesti; ja jos olette uskollisia, heidän häpeänsä paljastetaan.

8 Ja nyt, he esittäkööt vahvat todisteensa Herraa vastaan.

9 Totisesti näin sanoo Herra teille: Mikään aase, joka taotaan teitä vastaan, ei tehoa;

10 ja jos joku korottaa äänensä teitä vastaan, hänet saatetaan häpeään minun hyväksi näkemänäni aikana.

11 Ja nyt, pitäkää minun käskyni; ne ovat todet ja luotettavat. Aivan niin. Aamen.