Tutkimisen apuneuvoja
Rigdon, Sidney


Rigdon, Sidney

Varhainen käännynnäinen ja johtaja palautetussa kirkossa 1830-luvulla ja 1840-luvun alussa. Sidney Rigdon palveli jonkin aikaa Joseph Smithin ensimmäisenä neuvonantajana kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa (OL 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Myöhemmin hän luopui, ja hänet erotettiin kirkosta syyskuussa 1844.