Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 35


Luku 35

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Fayettessa tai sen lähellä New Yorkin osavaltiossa 7. joulukuuta 1830. Profeetta työskenteli tuolloin miltei joka päivä raamatunkäännöksen parissa. Käännöstyö oli alkanut jo kesäkuussa 1830, ja sekä Oliver Cowdery että John Whitmer olivat palvelleet kirjureina. Koska heidät oli nyt kutsuttu muihin tehtäviin, Sidney Rigdon kutsuttiin jumalallisella kutsumuksella palvelemaan profeetan kirjurina tässä työssä (ks. jae 20). Joseph Smithin historiassa tämän muistiin merkityn ilmoituksen esipuheessa sanotaan: ”Sidney Rigdon tuli joulukuussa [Ohiosta] kysymään neuvoa Herralta, ja hänen mukanaan tuli Edward Partridge – –. Pian näiden kahden veljen tulon jälkeen näin puhui Herra.”

1–2 Kuinka ihmisistä voi tulla Jumalan lapsia. 3–7 Sidney Rigdon kutsutaan kastamaan ja antamaan Pyhä Henki. 8–12 Merkkejä ja ihmeitä tehdään uskon kautta. 13–16 Herran palvelijat puivat kansakuntia Hengen voimalla. 17–19 Joseph Smithillä on salaisuuksien avaimet. 20–21 Valitut kestävät Herran tulemisen päivän. 22–27 Israel tullaan pelastamaan.

1 Kuunnelkaa aHerran, teidän Jumalanne, ääntä, nimittäin bAlfan ja Oomegan, alun ja lopun, jonka ckulku on yhtä iankaikkista kiertokulkua, dsaman tänään kuin eilen ja ikuisesti.

2 Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka aristiinnaulittiin maailman syntien tähden, nimittäin kaikkien, jotka buskovat minun nimeeni, että heistä tulisi Jumalan clapsia, tosiaankin dyhtä minussa, niin kuin minä olen eyhtä Isässä, niin kuin Isä on yhtä minussa, että me olisimme yhtä.

3 Katso, totisesti, totisesti minä sanon palvelijalleni Sidneylle: Minä olen katsellut sinua ja sinun tekojasi. Minä olen kuullut rukouksesi ja valmistanut sinua suurempaan työhön.

4 Sinä olet siunattu, sillä sinä olet tekevä suuria. Katso, sinut lähetettiin niin kuin aJohannes valmistamaan tie minun edelläni ja bElian edellä, joka oli tuleva, etkä sinä tiennyt sitä.

5 Sinä kastoit vedellä parannukseen, mutta he eivät asaaneet Pyhää Henkeä;

6 mutta nyt minä annan sinulle käskyn, että sinun tulee akastaa vedellä, ja he saavat bPyhän Hengen ckätten päällepanemisen kautta samoin kuin apostolit muinoin.

7 Ja tapahtuu, että suuri työ tehdään maassa, nimittäin apakanoiden keskuudessa, sillä heidän järjettömyytensä ja iljetyksensä paljastetaan kaikkien ihmisten nähdä.

8 Sillä minä olen Jumala, eikä minun käsivarteni ole akäynyt lyhyeksi; ja minä näytän bihmeitä, cmerkkejä ja ihmetekoja kaikille niille, jotka duskovat minun nimeeni.

9 Ja ne, jotka pyytävät sitä minun nimessäni auskoen, bajavat ulos criivaajia; he dparantavat sairaita; he tekevät sokeita näkeviksi ja kuuroja kuuleviksi ja mykkiä puhuviksi ja rampoja käveleviksi.

10 Ja pian tulee aika, jolloin ihmislapsille näytetään suuria asioita;

11 mutta ailman uskoa ei näytetä mitään muuta kuin bBabylonin chävitykset, sen saman, joka on juottanut kaikki kansakunnat dhaureutensa vihan viinillä.

12 Eivätkä aketkään muut tee hyvää kuin ne, jotka ovat valmiita vastaanottamaan minun evankeliumini täyteyden, jonka minä olen lähettänyt tälle sukupolvelle.

13 Ja nyt, minä kutsun sitä, mikä on aheikkoa maailmassa, boppimattomia ja halveksittuja, puimaan kansakuntia Henkeni voimalla;

14 ja heidän käsivartensa on oleva minun käsivarteni, ja minä olen heidän apitkänä kilpenään ja pyöreänä kilpenään; ja minä vyötän heidän kupeensa, ja he taistelevat miehuullisesti minun puolestani; ja heidän bvihollisensa jäävät heidän jalkojensa alle; ja minä annan miekan ciskeä heidän puolestaan, ja suuttumukseni dtulella minä varjelen heitä.

15 Ja aköyhille ja bsävyisille julistetaan evankeliumia, ja he codottavat minun tulemiseni aikaa, sillä se on dkäsillä.

16 Ja he oppivat vertauksen aviikunapuusta, sillä kesä on nyt jo lähellä.

17 Ja minä olen lähettänyt evankeliumini atäyteyden maailmaan palvelijani bJosephin kädellä, ja minä olen siunannut häntä heikkoudessa;

18 ja minä olen antanut hänelle niiden asioiden salaisuuden aavaimet, jotka on bsinetöity, nimittäin niiden asioiden, jotka ovat olleet maailman cperustamisesta asti, ja niiden asioiden, jotka tapahtuvat tästä hetkestä minun tulemiseni aikaan asti, jos hän pysyy minussa, ja ellei, toisen minä asetan hänen sijaansa.

19 Ja nyt, pidä hänestä huoli, ettei hänen uskonsa sammuisi, niin aLohduttaja, bPyhä Henki, joka tietää kaiken, antaa ne.

20 Ja minä annan sinulle käskyn, että sinun tulee olla hänen akirjurinaan; ja kirjoitukset annetaan sellaisina kuin ne ovat minun omassa huomassani, minun omien bvalittujeni pelastukseksi;

21 sillä he kuulevat minun aääneni ja näkevät minut eivätkä nuku ja bkestävät minun ctulemiseni päivän, sillä heidät puhdistetaan, niin kuin minä olen dpuhdas.

22 Ja nyt minä sanon asinulle: Jää hänen luokseen, niin hän matkustaa sinun kanssasi; älä hylkää häntä, niin nämä asiat toteutuvat varmasti.

23 Ja akun te ette kirjoita, katso, hänelle annetaan, mitä hänen tulee profetoida; ja sinun tulee saarnata minun evankeliumiani ja viitata bpyhiin profeettoihin osoittaaksesi hänen sanansa tosiksi sellaisina kuin ne hänelle annetaan.

24 aPitäkää kaikki käskyt ja liitot, jotka sitovat teitä, niin minä saatan taivaat bjärkkymään teidän hyväksenne, ja cSaatana vapisee ja Siion driemuitsee kukkuloilla ja kukoistaa;

25 ja aIsrael bpelastetaan hyväksi näkemänäni aikana; ja sitä johdetaan cavaimilla, jotka minä olen antanut, eikä sekoiteta enää lainkaan.

26 Ylentäkää sydämenne ja iloitkaa; teidän alunastuksenne lähestyy.

27 Älä pelkää, pieni lauma, avaltakunta on sinun, kunnes minä tulen. Katso minä btulen pian. Aivan niin. Aamen.