Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 35


Luku 35

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Fayettessa tai sen lähellä New Yorkin osavaltiossa 7. joulukuuta 1830. Profeetta työskenteli tuolloin miltei joka päivä raamatunkäännöksen parissa. Käännöstyö oli alkanut jo kesäkuussa 1830, ja sekä Oliver Cowdery että John Whitmer olivat palvelleet kirjureina. Koska heidät oli nyt kutsuttu muihin tehtäviin, Sidney Rigdon kutsuttiin jumalallisella kutsumuksella palvelemaan profeetan kirjurina tässä työssä (ks. jae 20). Joseph Smithin historiassa tämän muistiin merkityn ilmoituksen esipuheessa sanotaan: ”Sidney Rigdon tuli joulukuussa [Ohiosta] kysymään neuvoa Herralta, ja hänen mukanaan tuli Edward Partridge – –. Pian näiden kahden veljen tulon jälkeen näin puhui Herra.”

1–2 Kuinka ihmisistä voi tulla Jumalan lapsia. 3–7 Sidney Rigdon kutsutaan kastamaan ja antamaan Pyhä Henki. 8–12 Merkkejä ja ihmeitä tehdään uskon kautta. 13–16 Herran palvelijat puivat kansakuntia Hengen voimalla. 17–19 Joseph Smithillä on salaisuuksien avaimet. 20–21 Valitut kestävät Herran tulemisen päivän. 22–27 Israel tullaan pelastamaan.

1 Kuunnelkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, nimittäin Alfan ja Oomegan, alun ja lopun, jonka kulku on yhtä iankaikkista kiertokulkua, saman tänään kuin eilen ja ikuisesti.

2 Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka ristiinnaulittiin maailman syntien tähden, nimittäin kaikkien, jotka uskovat minun nimeeni, että heistä tulisi Jumalan lapsia, tosiaankin yhtä minussa, niin kuin minä olen yhtä Isässä, niin kuin Isä on yhtä minussa, että me olisimme yhtä.

3 Katso, totisesti, totisesti minä sanon palvelijalleni Sidneylle: Minä olen katsellut sinua ja sinun tekojasi. Minä olen kuullut rukouksesi ja valmistanut sinua suurempaan työhön.

4 Sinä olet siunattu, sillä sinä olet tekevä suuria. Katso, sinut lähetettiin niin kuin Johannes valmistamaan tie minun edelläni ja Elian edellä, joka oli tuleva, etkä sinä tiennyt sitä.

5 Sinä kastoit vedellä parannukseen, mutta he eivät saaneet Pyhää Henkeä;

6 mutta nyt minä annan sinulle käskyn, että sinun tulee kastaa vedellä, ja he saavat Pyhän Hengen kätten päällepanemisen kautta samoin kuin apostolit muinoin.

7 Ja tapahtuu, että suuri työ tehdään maassa, nimittäin pakanoiden keskuudessa, sillä heidän järjettömyytensä ja iljetyksensä paljastetaan kaikkien ihmisten nähdä.

8 Sillä minä olen Jumala, eikä minun käsivarteni ole käynyt lyhyeksi; ja minä näytän ihmeitä, merkkejä ja ihmetekoja kaikille niille, jotka uskovat minun nimeeni.

9 Ja ne, jotka pyytävät sitä minun nimessäni uskoen, ajavat ulos riivaajia; he parantavat sairaita; he tekevät sokeita näkeviksi ja kuuroja kuuleviksi ja mykkiä puhuviksi ja rampoja käveleviksi.

10 Ja pian tulee aika, jolloin ihmislapsille näytetään suuria asioita;

11 mutta ilman uskoa ei näytetä mitään muuta kuin Babylonin hävitykset, sen saman, joka on juottanut kaikki kansakunnat haureutensa vihan viinillä.

12 Eivätkä ketkään muut tee hyvää kuin ne, jotka ovat valmiita vastaanottamaan minun evankeliumini täyteyden, jonka minä olen lähettänyt tälle sukupolvelle.

13 Ja nyt, minä kutsun sitä, mikä on heikkoa maailmassa, oppimattomia ja halveksittuja, puimaan kansakuntia Henkeni voimalla;

14 ja heidän käsivartensa on oleva minun käsivarteni, ja minä olen heidän pitkänä kilpenään ja pyöreänä kilpenään; ja minä vyötän heidän kupeensa, ja he taistelevat miehuullisesti minun puolestani; ja heidän vihollisensa jäävät heidän jalkojensa alle; ja minä annan miekan iskeä heidän puolestaan, ja suuttumukseni tulella minä varjelen heitä.

15 Ja köyhille ja sävyisille julistetaan evankeliumia, ja he odottavat minun tulemiseni aikaa, sillä se on käsillä.

16 Ja he oppivat vertauksen viikunapuusta, sillä kesä on nyt jo lähellä.

17 Ja minä olen lähettänyt evankeliumini täyteyden maailmaan palvelijani Josephin kädellä, ja minä olen siunannut häntä heikkoudessa;

18 ja minä olen antanut hänelle niiden asioiden salaisuuden avaimet, jotka on sinetöity, nimittäin niiden asioiden, jotka ovat olleet maailman perustamisesta asti, ja niiden asioiden, jotka tapahtuvat tästä hetkestä minun tulemiseni aikaan asti, jos hän pysyy minussa, ja ellei, toisen minä asetan hänen sijaansa.

19 Ja nyt, pidä hänestä huoli, ettei hänen uskonsa sammuisi, niin Lohduttaja, Pyhä Henki, joka tietää kaiken, antaa ne.

20 Ja minä annan sinulle käskyn, että sinun tulee olla hänen kirjurinaan; ja kirjoitukset annetaan sellaisina kuin ne ovat minun omassa huomassani, minun omien valittujeni pelastukseksi;

21 sillä he kuulevat minun ääneni ja näkevät minut eivätkä nuku ja kestävät minun tulemiseni päivän, sillä heidät puhdistetaan, niin kuin minä olen puhdas.

22 Ja nyt minä sanon sinulle: Jää hänen luokseen, niin hän matkustaa sinun kanssasi; älä hylkää häntä, niin nämä asiat toteutuvat varmasti.

23 Ja kun te ette kirjoita, katso, hänelle annetaan, mitä hänen tulee profetoida; ja sinun tulee saarnata minun evankeliumiani ja viitata pyhiin profeettoihin osoittaaksesi hänen sanansa tosiksi sellaisina kuin ne hänelle annetaan.

24 Pitäkää kaikki käskyt ja liitot, jotka sitovat teitä, niin minä saatan taivaat järkkymään teidän hyväksenne, ja Saatana vapisee ja Siion riemuitsee kukkuloilla ja kukoistaa;

25 ja Israel pelastetaan hyväksi näkemänäni aikana; ja sitä johdetaan avaimilla, jotka minä olen antanut, eikä sekoiteta enää lainkaan.

26 Ylentäkää sydämenne ja iloitkaa; teidän lunastuksenne lähestyy.

27 Älä pelkää, pieni lauma, valtakunta on sinun, kunnes minä tulen. Katso minä tulen pian. Aivan niin. Aamen.