Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 8


Luku 8

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Mormonin kirjaa käännettäessä Oliver, joka palveli edelleen kirjurina kirjoittaen profeetan sanelun mukaan, halusi saada kääntämisen lahjan. Herra vastasi hänen pyyntöönsä suomalla tämän ilmoituksen.

1–5 Ilmoitus tulee Pyhän Hengen voimalla; 6–12 Tieto Jumalan salaisuuksista ja kyky kääntää muinaisia aikakirjoja tulevat uskon tähden.

1 aOliver Cowdery, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että niin totta kuin Herra, joka on sinun Jumalasi ja sinun Lunastajasi, elää, aivan yhtä varmasti sinä saat btiedon mistä tahansa asioista, joita ckysyt uskossa, vilpittömin sydämin, uskoen, että saat tiedon kaiverruksista vanhoissa daikakirjoissa, jotka ovat muinaisia ja jotka sisältävät niitä osia minun kirjoituksistani, joista minun Henkeni eilmoitus on puhunut.

2 Niin, katso, minä apuhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun bsydämessäsi cPyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi.

3 Nyt, katso, tämä on ilmoituksen henki; katso, tämä on henki, jonka avulla Mooses johdatti Israelin lapset aPunaisenmeren poikki kuivaa maata myöten.

4 Ja nyt tämä on sinun lahjasi; käytä sitä, niin olet siunattu, sillä se pelastaa sinut sinun vihollistesi käsistä, jotka muuten surmaisivat sinut ja saattaisivat sielusi turmioon.

5 Oi, muista nämä asanat ja pidä minun käskyni. Muista, että tämä on sinun lahjasi.

6 Nyt tämä ei ole ainoa lahjasi, sillä sinulla on toinenkin lahja, joka on Aaronin lahja. Katso, se on ilmoittanut sinulle monia asioita.

7 Katso, ei ole mitään muuta voimaa kuin Jumalan voima, joka voi aiheuttaa sen, että sinulla on tämä Aaronin lahja.

8 Älä siis epäile, sillä se on Jumalan lahja, ja sinä saat pitää sitä käsissäsi ja tehdä ihmeellisiä tekoja, eikä mikään voima kykene ottamaan sitä pois sinun käsistäsi, sillä se on Jumalan tekoa.

9 Ja nyt, mitä vain pyydätkin minua ilmoittamaan sinulle sen avulla, sen minä suon sinulle, ja sinä saat tietoa siitä.

10 Muista, että ilman auskoa et voi tehdä mitään. Pyydä siis uskossa. Älä suhtaudu kevytmielisesti näihin asioihin. Älä bpyydä sitä, mitä sinun ei pitäisi pyytää.

11 Pyydä, että saat tuntea Jumalan salaisuuksia ja että voit akääntää ja saada tietoa kaikista niistä muinaisista aikakirjoista, jotka ovat olleet kätkettyinä ja jotka ovat pyhiä, niin sinulle tapahtuu uskosi mukaan.

12 Katso, minä olen sen puhunut, ja minä olen sama, joka on puhunut sinulle alusta asti. Aamen.