Cowdery, Oliver
    Footnotes

    Cowdery, Oliver

    Palautetun kirkon toinen vanhin ja yksi Mormonin kirjan jumalallisen alkuperän ja totuudellisuuden kolmesta todistajasta. Toimi kirjurina Joseph Smithin kääntäessä Mormonin kirjaa kultalevyistä (JS–H 1:66–68).