Tutkimisen apuneuvoja
Oppi ja liitot


Oppi ja liitot

Kokoelma jumalallisia myöhempien aikojen ilmoituksia ja innoitettuja julistuksia. Herra on antanut niitä Joseph Smithille ja hänen seuraajilleen Jumalan valtakunnan perustamiseksi ja hallitsemiseksi maan päällä viimeisinä aikoina. Oppi ja liitot on Raamatun, Mormonin kirjan ja Kallisarvoisen helmen ohella yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon pyhistä kirjoista. Oppi ja liitot on kuitenkin sikäli ainutlaatuinen, että se ei ole käännös muinaisista aikakirjoista. Herra on antanut nämä ilmoitukset valituille profeetoillensa nykyaikana palauttaakseen valtakuntansa. Sen ilmoituksissa kuulee Herran Jeesuksen Kristuksen lempeän lujan äänen (OL 18:35–36).

Joseph Smithin historian mukaan Oppi ja liitot on kirkon perusta viimeisinä aikoina ja hyödyksi maailmalle (OL 70 johdanto). Siinä olevat ilmoitukset aloittavat työn tien valmistamiseksi Herran toista tulemista varten kaikkien niiden sanojen täyttymiseksi, joita profeetat ovat puhuneet maailman alusta asti.