Tutkimisen apuneuvoja
Kuolema, fyysinen


Kuolema, fyysinen

Ruumiin ja hengen ero. Lankeemus toi maan päälle kuolevaisuuden ja kuoleman (2. Nefi 2:22; Moos. 6:48). Jeesuksen Kristuksen sovitus voitti kuoleman, niin että jokainen nousee ylös (1. Kor. 15:21–23). Ylösnousemus on ilmainen lahja kaikille ihmisille siitä riippumatta, ovatko he tehneet tässä elämässä hyvää vai pahaa (Alma 11:42–44). Jokainen ihminen kärsii vain yhden fyysisen kuoleman, sillä kun me nousemme ylös, meidän ruumiimme ei voi enää kuolla (Alma 11:45).

Tulosta