Tutkimisen apuneuvoja
Aaronin pappeus


Aaronin pappeus

Vähäisempi pappeus (Hepr. 7:11–12; OL 107:13–14). Sen virat ovat piispa, pappi, opettaja ja diakoni (OL 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). Muinoin oli Mooseksen lain mukaan ylipappeja, pappeja ja leeviläisiä. Koska muinaiset israelilaiset kapinoivat Jumalaa vastaan, Mooses ja pyhä pappeus otettiin heiltä pois, mutta heille jäi edelleen vähäisempi pappeus. He eivät olleet halunneet tulla pyhitetyiksi eivätkä ottaa vastaan Melkisedekin pappeutta eivätkä sen toimituksia. (Ks. OL 84:23–26.) Aaronin pappeuteen kuuluvat lain ja evankeliumin ajalliset ja ulkoiset toimitukset (1. Aik. 23:27–32; OL 84:26–27; 107:20). Siinä on enkelien palveluksen, parannuksen evankeliumin ja kasteen avaimet (OL 13). Aaronin pappeus palautettiin maan päälle tämän taloudenhoitokauden aikana 15. toukokuuta 1829. Johannes Kastaja antoi sen Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle lähellä Harmonya Pennsylvanian osavaltiossa (OL 13; JS–H 1:68–73).