Tutkimisen apuneuvoja
Kieli


Kieli

Ruumiin osa, puheen vertauskuva. Pyhien tulee hillitä kielensä, mikä tarkoittaa, että pyhien tulee hillitä puhettaan. Lopulta jokainen polvi notkistuu ja jokainen kieli tunnustaa Jumalan (Jes. 45:23; Room. 14:11).

Sanoista koostuvaa puhetta tai kirjoitusta, jolla ilmaistaan tietoa tai ajatuksia. Se, kuinka me käytämme kieltä, osoittaa, mitä me tunnemme Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Tullessaan toisen kerran Herra antaa ihmiskunnalle puhtaan kielen (Sef. 3:8–9).