Tutkimisen apuneuvoja
Ylösnousemus


Ylösnousemus

Henkiruumiin yhdistyminen fyysiseen liha- ja luuruumiiseen kuoleman jälkeen. Ylösnousemuksen jälkeen henki ja ruumis eivät enää milloinkaan erkane ja ihmisestä tulee kuolematon. Jokainen maan päälle syntynyt ihminen nousee ylös, koska Jeesus Kristus voitti kuoleman (1. Kor. 15:20–22).

Jeesus Kristus oli ensimmäinen tämän maan päällä ylösnoussut olento (Ap. t. 26:23; Kol. 1:18; Ilm. 1:5). Uusi testamentti antaa runsaasti todisteita siitä, että Jeesus nousi ylös fyysisessä ruumiissaan: hänen hautansa oli tyhjä, hän söi kalaa ja hunajaa, hänellä oli liha- ja luuruumis, ihmiset koskettivat häntä ja enkelit sanoivat, että hän oli noussut ylös (Mark. 16:1–6; Luuk. 24:1–12, 36–43; Joh. 20:1–18). Myöhempien aikojen ilmoitus vahvistaa todeksi Kristuksen ja koko ihmiskunnan ylösnousemuksen (Alma 11:40–45; 40; 3. Nefi 11:1–17; OL 76; Moos. 7:62).

Kaikki ihmiset eivät nouse samaan kirkkauteen (1. Kor. 15:39–42; OL 76:89–98), eivätkä kaikki nouse ylös samalla kertaa (1. Kor. 15:22–23; Alma 40:8; OL 76:64–65, 85; 88:96–102). Monet pyhät nousivat ylös Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen (Matt. 27:52). Vanhurskaat nousevat ylös ennen jumalattomia ja tulevat esiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa (1. Tess. 4:16). Parannusta tekemättömät synnintekijät tulevat esiin viimeisessä ylösnousemuksessa (Ilm. 20:5–13; OL 76:85).