Tutkimisen apuneuvoja
Valo, Kristuksen


Valo, Kristuksen

Jumalallinen energia, voima tai vaikutus, joka lähtee Jumalasta Kristuksen kautta ja tekee eläväksi ja valaisee kaiken. Se on laki, jolla kaikkea hallitaan taivaassa ja maan päällä (OL 88:6–13). Se auttaa myös ihmisiä ymmärtämään evankeliumin totuuksia ja auttaa heitä lähtemään evankeliumin polulle, joka johtaa pelastukseen (Joh. 3:19–21; 12:46; Alma 26:15; 32:35; OL 93:28–29, 31–32, 40, 42).

Kristuksen valoa ei pidä sekoittaa Pyhään Henkeen. Kristuksen valo ei ole henkilö, vaan se on vaikutus, joka tulee Jumalalta ja valmistaa ihmistä ottamaan vastaan Pyhän Hengen. Se on hyvään vaikuttava voima kaikkien ihmisten elämässä (Joh. 1:9; OL 84:46–47).

Yksi Kristuksen valon ilmenemismuoto on omatunto, joka auttaa ihmistä valitsemaan oikean ja väärän välillä (Moroni 7:16). Kun ihmiset oppivat evankeliumista, heidän omatuntonsa käy herkemmäksi (Moroni 7:12–19). Henki valaisee jokaisen ihmisen, joka kuulee Hengen ääntä, ja johdattaa heidät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tuntemukseen (OL 84:46–48).